Whisky Spt

đ

Whisky

Tổng Số  10000 Sp
WHISKY
.
.
(tt/tt), nước
Sản phẩm RƯỢU HƯƠNG WHISKY 39%±0.5% v/v
Thành phần Nước (58%), Ethanol tinh luyện 96% (tt/tt) (Ethanol ≥ 96%
Từ Khóa: whisky,    rượu whisky,