Vang MONT ROSALIA PRIMITIVO DEL SALENTO

đ

Rượu Vang Ý

Tổng Số  1000 Sp
👉Rượu Vang MONT PRIMITIVO DEL SALENTO có xuất xứ từ Nam Italy, là Rượu Vang Đỏ
🍇Rượu được làm từ 100% nho Primitivo. Hương thơm dễ chịu với chút hạnh nhân. Sức mạnh mở ra với cảm giác mận chín và dâu đen. Thanh lịch với các loại thịt đỏ nướng, thịt quay, món hầm và pho mát lâu năm.
Thể tích 75cl, nồng độ 15%vol
🏠Phục vụ ở nhiệt độ 16-18°C.
CANTINA CORTECCHIA S.R.L. Qua Casolana, 3285; 48014 Castel Bolognese (RA) - Ý
👉Rượu Vang MONT PRIMITIVO DEL SALENTO có xuất xứ từ Nam Italy, là Rượu Vang Đỏ
🍇Rượu được làm từ 100% nho Primitivo. Hương thơm dễ chịu với chút hạnh nhân. Sức mạnh mở ra với cảm giác mận chín và dâu đen. Thanh lịch với các loại thịt đỏ nướng, thịt quay, món hầm và pho mát lâu năm.
Thể tích 75cl, nồng độ 15%vol
🏠Phục vụ ở nhiệt độ 16-18°C.
CANTINA CORTECCHIA S.R.L. Qua Casolana, 3285; 48014 Castel Bolognese (RA) - Ý👉Rượu Vang MONT PRIMITIVO DEL SALENTO có xuất xứ từ Nam Italy, là Rượu Vang Đỏ
🍇Rượu được làm từ 100% nho Primitivo. Hương thơm dễ chịu với chút hạnh nhân. Sức mạnh mở ra với cảm giác mận chín và dâu đen. Thanh lịch với các loại thịt đỏ nướng, thịt quay, món hầm và pho mát lâu năm.
Thể tích 75cl, nồng độ 15%vol
🏠Phục vụ ở nhiệt độ 16-18°C.
CANTINA CORTECCHIA S.R.L. Qua Casolana, 3285; 48014 Castel Bolognese (RA) - ÝVang MONT ROSALIA PRIMITIVO DEL SALENTO
4.4 5 89 9999 1000

Rượu Vang MONT PRIMITIVO DEL SALENTO có xuất xứ từ Nam Italy, là Rượu Vang Đỏ

🍇Rượu được làm từ 100% nho Primitivo. Hương thơm dễ chịu với chút hạnh nhân. Sức mạnh mở ra với cảm giác mận chín và dâu đen. Thanh lịch với các loại thịt đỏ nướng, thịt quay, món hầm và pho mát lâu năm.

Thể tích 75cl, nồng độ 15%vol

🏠Phục vụ ở nhiệt độ 16-18°C.

CANTINA CORTECCHIA S.R.L. Qua Casolana, 3285; 48014 Castel Bolognese (RA)- Ý