Vang Đà Lạt Love valley

đ

Vang Đà Lạt

Tổng Số  1000 Sp
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol
Giao sỉ từ 1 thùng
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol
Giao sỉ từ 1 thùng
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol
Giao sỉ từ 1 thùng

Vang Đà Lạt Love valley
4.4 5 89 9999 1000

Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.

Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.

Rượu có màu đỏ ruby.

Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol