Vang VILAMAR PREMIUM RED

Vang Tây Ban Nha

Tổng Số  1000 Sp
Vang VILAMAR PREMIUM RED có xuất xứ từ Tây Ban Nha, rượu được pha chế từ các giống nho Merlot _Cabernet Sauvignon, được thu hoạch bằng tay, chọn lựa kỹ lưỡng. Rượu có dư vị của khoáng chất hoàn hảo, sự cân bằng thành lịch của trái cây, Tanin mịn với dư vị kéo dài.
Vang có màu đỏ Anh Đào với sắc tím, đặc trưng của vang vùng Địa Trung Hải, hương thơm rất mãnh liệt và gợi nhớ đến trái cây màu đỏ, đen socola.
Nồng độ 14°
..
Quy cách thùng có 6 chai
Thể tích 750ml
Vang VILAMAR PREMIUM RED có xuất xứ từ Tây Ban Nha, rượu được pha chế từ các giống nho Merlot _Cabernet Sauvignon, được thu hoạch bằng tay, chọn lựa kỹ lưỡng. Rượu có dư vị của khoáng chất hoàn hảo, sự cân bằng thành lịch của trái cây, Tanin mịn với dư vị kéo dài.
Vang có màu đỏ Anh Đào với sắc tím, đặc trưng của vang vùng Địa Trung Hải, hương thơm rất mãnh liệt và gợi nhớ đến trái cây màu đỏ, đen socola.
Nồng độ 14°
Quy cách: thùng có 6 chai
Thể tích: 750ml
Vang VILAMAR PREMIUM RED có xuất xứ từ Tây Ban Nha, rượu được pha chế từ các giống nho Merlot _Cabernet Sauvignon, được thu hoạch bằng tay, chọn lựa kỹ lưỡng. Rượu có dư vị của khoáng chất hoàn hảo, sự cân bằng thành lịch của trái cây, Tanin mịn với dư vị kéo dài.
Vang có màu đỏ Anh Đào với sắc tím, đặc trưng của vang vùng Địa Trung Hải, hương thơm rất mãnh liệt và gợi nhớ đến trái cây màu đỏ, đen socola.
Nồng độ 14°
Quy cách: thùng có 6 chai
Thể tích: 750ml

Vang VILAMAR PREMIUM RED
4.4 5 89 9999 1000

Vang VILAMAR có xuất xứ từ Tây Ban Nha, rượu được pha chế từ các giống nho Merlot _Cabernet Sauvignon, được thu hoạch bằng tay, chọn lựa kỹ lưỡng. Rượu có dư vị của khoáng chất hoàn hảo, sự cân bằng thành lịch của trái cây, Tanin mịn với dư vị kéo dài.

Vang có màu đỏ Anh Đào với sắc tím, đặc trưng của vang vùng Địa Trung Hải, hương thơm rất mãnh liệt và gợi nhớ đến trái cây màu đỏ, đen socola