Rượu thảo mộc BASHUNG

Rượu đông trùng hạ thảo

Tổng Số  24000 Sp
Rượu thảo mộc BASHUNG
....
Thể tích và nồng độ
👉 Thể tích 1lít, 500mp, chai ành hoặc chai pet.
👉 Nồng độ 27°
📦 Đóng gói 12 chai, 20chai
Rượu thảo mộc BASHUNG
Thể tích và nồng độ:
👉 Thể tích: 1lít, 500mp, chai ành hoặc chai pet.
👉 Nồng độ: 27°
📦 Đóng gói: 12 chai, 20chai
Rượu thảo mộc BASHUNG
Thể tích và nồng độ:
👉 Thể tích: 1lít, 500mp, chai ành hoặc chai pet.
👉 Nồng độ: 27°
📦 Đóng gói: 12 chai, 20chai

Rượu thảo mộc BASHUNG
4.4 5 89 9999 24000

Rượu thảo mộc BASHUNG

Thành phần chính: Đông Trùng Hạ Thảo, Bà Kích, Sâm, ethanol tình luyện( đã qua tháp lọc sạch methanol)