Rượu Halliwis Whisky BW21

đ

Rượu nhập khẩu

Tổng Số  500 Sp
Rượu Halliwis Whisky BW21 được nhập khẩu từ Pháp.
Nồng độ 40%
.
Sản phẩm phù hợp biếu tặng, uống... Dùng nhiều trong các dịp lễ tết.
Quy cách Thùng 6 hộp
Rượu Halliwis Whisky BW21 được nhập khẩu từ Pháp.
Nồng độ 40%
Quy cách: Thùng 6 hộp
Sản phẩm phù hợp biếu tặng, uống... Dùng nhiều trong các dịp lễ tết.

Rượu Halliwis Whisky BW21 được nhập khẩu từ Pháp.
Nồng độ 40%
Quy cách: Thùng 6 hộp
Sản phẩm phù hợp biếu tặng, uống... Dùng nhiều trong các dịp lễ tết.

Rượu Halliwis Whisky BW21
4.4 5 89 9999 500

Rượu Whisky BW21 Halliwis, Rượu nhập khẩu từ Pháp