Vang đỏ CHATEAU CLASSIC ĐÀ LẠT

Giá: 69,500 Đ
Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Được Hỗ Trợ
0919441036

Vang Đà Lạt

Tổng Số:  10000 Sp
Vang Đỏ CHATEAU CLASSIC Đà Lạt
.
Thành phần:
Nước trái nho lên men.
Dùng cho người trên 18 tuổi Không sử dụng khi sản phẩm có màu sắc và mùi vị khí thường..
....
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÀ LẠT
Xuất xứ Việt Nam
Thể tích thực ở 20C 750 ml
Nồng độ 12% vol.
NSX xem trên bao bì
S6 CB 03/DALAT FOOD PRO/2022
Vang Đỏ CHATEAU CLASSIC Đà Lạt
Xuất xứ: Việt Nam
Thành phần:
Nước trái nho lên men.
Dùng cho người trên 18 tuổi Không sử dụng khi sản phẩm có màu sắc và mùi vị khí thường..
Thể tích thực ở 20C: 750 ml
Nồng độ: 12% vol.
NSX: xem trên bao bì
S6 CB: 03/DALAT FOOD PRO/2022
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÀ LẠT

Vang Đỏ CHATEAU CLASSIC Đà Lạt
Xuất xứ: Việt Nam
Thành phần:
Nước trái nho lên men.
Dùng cho người trên 18 tuổi Không sử dụng khi sản phẩm có màu sắc và mùi vị khí thường..
Thể tích thực ở 20C: 750 ml
Nồng độ: 12% vol.
NSX: xem trên bao bì
S6 CB: 03
DALAT FOOD PRO
2022
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÀ LẠT

Vang đỏ CHATEAU CLASSIC ĐÀ LẠT
4.4 5 89 9999 10000

Vang Đỏ CHATEAU CLASSIC Đà Lạt

Xuất xứ: Việt Nam 

Thành phần:Nước trái nho lên men.

Dùng cho người trên 18 tuổi Không sử dụng khi sản phẩm có màu sắc và mùi vị khí thường..

Thể tích thực ở 20C: 750 ml

Nồng độ: 12% vol.

NSX: xem trên bao bì

S6 CB: 03/DALAT FOOD PRO/2022

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÀ LẠT