Vang Đà Lạt Love valley

Giá: 65,000 Đ
Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Được Hỗ Trợ
0919441036

Vang Đà Lạt

Tổng Số:  1000 Sp
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol
Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.
Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.
Rượu có màu đỏ ruby.
Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol

Vang Đà Lạt Love valley
4.4 5 89 9999 1000

Vang đỏ Đà Lạt Love Valley được sản xuất tại Đà Lạt bởi công ty TNHH Thực Phẩm Đà Lạt.

Rượu vang được lên men từ trái cây tươi, kết hợp giữa quả nhỏ và quả dâu tằm tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà.

Rượu có màu đỏ ruby.

Thể tích 76ml, nồng độ 13,5%vol